UAB „InDis Baltic“ draudžia savo klientams naudotis eTarget sistema masinio nepageidajamo komercinio elektroninio pašto (SPAM’o) siuntimui. Be to, naudojantis eTarget sistema negalima:

  • naudoti negaliojančias arba suklastotas elektroninių laiškų antraštes;
  • naudoti negaliojančius arba nesančius simbolinių adresų srities (domenų) pavadinimus;
  • naudoti klaidinančios siuntimo vietos ar siuntimo kelio informacijos arba ją slėpti;
  • naudoti kitus klaidinančio adresavimo būdus;
  • naudoti trečios šalies simbolinių adresų srities (domeno) pavadinimo ar naudotis trečios šalies įranga laiškams siųsti be trečios šalies sutikimo;
  • talpinti klaidinančią arba melagingą informaciją Temos eilutėje;
  • teikti klaidinantį arba melagingą turinį elektroniniame laiške;
  • pažeisti naudojimosi eTarget sistema sąlygų ir taisyklių.

Taip pat UAB „InDis Baltic“ neleidžia „šienauti“ ar kitais neteisėtais būdais bandyti rinkti elektroninių laiškų adresų iš eTarget sistemos. UAB „InDis Baltic“ neleidžia naudotis eTarget sistema tokiu būdu, kuris keltų grėsmę pačiai sistemai ar apsunkintų kitų vartotojų naudojimąsi šia sistema.

Jei UAB „InDis Baltic“ mano, kad vartotojas netinkamai ar neleistinai naudojasi eTarget sistema, tada gali vienašališkai ir be atskiro įspėjimo imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant pranešimų iš konkrečios simbolinių adresų srities (domenų) siuntimo, pašto serverio ar IP adreso blokavimą. UAB „InDis Baltic“ gali iš karto panaikinti bet kurį vartotojo profilį, jei nustato,kad iš jo buvo siunčiami elektroniniai laiškai pažeidžiantys šią AntiSPAM‘o politiką.

Neleistinas naudojimasis eTarget sistema siunčiant SPAM’ą ar laiškus, prieštaraujančius šiai politikai, gali būti įvertintas pagal galiojančius įstatymus ir užtraukti teisinių pasėkmių tiek siuntėjui, tiek jo pagalbininkams.